aktuális.......EuroCreativity.......rólunk.......beszámoló.......galéria.......letöltés.......kapcsolat.......AIK-Gyöngyös


 
 

Zöld Hullám Közhasznú Természetbarát Egyesület

Az egyesület célja a Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái, valamint ágazatai - iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése; a természeti környezet védelme.

 

Az egyesület cél szerinti tevékenységei és szolgáltatásai:

 • a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén különösen
  - sportos életmódra és a sportbarátság elmélyítésére való nevelés;
  - természetszeretetre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevelés;
  - sportszakemberek (hegyi vezetők, túravezetők, sportszervezők) képzése;
  - honismereti, művelődési ismeretek gyarapítása;

 • a természetvédelem körében különösen
  - az ökoturizmus elősegítése;
  - védett növények, állatok, természeti alakulatok, természetvédelmi területek bemutatása;
  - az épített és természeti környezet kívánatos állapotának elérését segítő tevékenységek ellátása, ennek érdekében parkosítás, zöldterület és különleges rendeltetésű erdők, területek gondozása;
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében különösen
  - kapcsolattartás az erdélyi, kárpátaljai és felvidéki turista- és cserkész szervezetekkel;
  - közös rendezvények, csereprogramok szervezése;

 • a sport terén különösen
  - a sportturisztika sportág barlangjárás, gyalogtúrázás, magashegyi túrázás, kerékpáros túrázás, sítúrázás, vizitúrázás és tájfutás ágazataiban való versenyzés és minősítés megszerzésének elősegítése;
  - versenyek, sportrendezvények szervezése, illetve rendezése;
  - a természetjárás, vándorlások, túramozgalmak szervezése, illetve rendezése, hegyi vezetés;
  - a gyermek- és ifjúsági korosztályok turisztikai, táborozási és üdültetési tevékenységének szervezése, elősegítése, illetve kiemelt támogatása;
  - a kalandturizmus szervezése;
  - turista szálláshely-hálózat (turistaházak, kulcsosházak, táborozóhelyek stb.) létrehozása, szolgáltatása, fenntartása és fejlesztése;
  - közreműködés a jelzett turista úthálózat fenntartásában; valamint a közhasznú tevékenységekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő háttér biztosítása.

 • a turizmus területén különösen
  - turisztikai rendezvényszervezés;
  - utazásszervezés, idegenvezetés; valamint a kiegészítő cél szerinti tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő háttér biztosítása.
 
 
Egyesületünk működését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.

aktuális..........EuroCreativity..........rólunk..........beszámoló..........galéria..........letöltés.........kapcsolat..........AIK-Gyöngyös